Giluv là một thương hiệu trang sức được thiết kế để kết hợp sự cá tính, tính tế và yêu thương. Thương hiệu cũng chú trọng đến sự yêu thương, thể hiện qua thiết kế những chi tiết sáng tạo và tinh tế, tạo ra những món đồ trang sức mang ý nghĩa đặc biệt và kỷ niệm